SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK YAKLAŞIMIMIZ

Sürdürülebilirlik yaklaşımımız, uzun vadeli değer yaratma hedefimizle uyumlu olarak “sorumlu, saygılı ve karlı bir iş yürütmek” için doğru stratejileri uygulamaktır.

Bizim için sürdürülebilirlik, çevre, sosyal ve yönetişim (ESG-Environment, social, governance) konularını iş süreçlerimiz ve değer zincirimiz boyunca mükemmel seviyede yönetmektir. Bu nedenle, sürdürülebilirlik stratejilerimizi en yüksek çevresel, sosyal ve yönetişim standartlarına uygun olarak belirliyoruz.

Doğal kaynaklara ve gezegene karşı sorumluluklarımızın farkındayız. Çevreyi koruyan, çalışanlarımızdan başlayarak toplum sağlığını ve emniyetini en üst seviyede gözeten, insan haklarına saygılı, sorumlu bir iş yapış biçimi sergilemek için azami gayreti gösteriyoruz.

Sürekli ve karlı bir üretimi önemsiyoruz. Çünkü karlı bir işletmenin yalnızca hissedarları için değil; çalışanları, yakın toplulukları, toplum, ülke ve dünyamız için sürdürülebilir değer yaratabileceğini düşünüyoruz.

Delta Group olarak portföyümüze, sürdürülebilirlik yaklaşımımıza uygun biçimde yön veriyor ve geliştiriyoruz. Güçlü kurumsal yönetim kapasitemizle uzun vadeli değer yaratabilmek için ESG (çevre, sosyal, yönetişim) risk ve fırsatlarını etkin şekilde yönetmeye çalışıyoruz.

Sürdürülebilirlik Komitesi ve Sürdürülebilirlik Çalışma Grupları, bu alandaki yatırım ve projelerimize karar veren ana yönetim mekanizmalarını oluşturuyor. Böylece sürdürülebilirlik çalışmaları, çalışanlarımızın parçası olduğu, hedeflerle ölçülen, somut ve tutarlı göstergelerle izlenebilen bir iş modeli olarak tüm süreçlerimizle entegre şekilde yönetiliyor..

Sürdürülebilirlik politikamız, iş stratejilerimizin temel yaklaşımlarına bakış açımızı yansıtmaktadır.

Sürdürülebilirlik politikamıza ulaşmak için tıklayınız...