İnternet Sitesi Aydınlatma Metni

Delta Star Enerji ve Madencilik Sanayi ve Ticaret

Delta Star Enerji ve Madencilik Sanayi ve Ticaret

Kişisel Verilerin Korunmasına İlişkin Gizlilik Politikası ve Aydınlatma Metni

İnternet Sitesi Telefon Numarası E-Posta Adresi Adres

https://www.deltastar.com.tr

+90 212 311 44 00

[email protected]

Ayazma Caddesi; Papirus Plaza No:37, Kat 12, PK:34406 Kağıthane, İstanbul / Türkiye

Veri Korumanın Genel İlkeleri

 

Kişisel verilerinizi veri koruma hukukunun genel ilkelerine uygun bir şekilde işliyoruz. Bu ilkeler şunlardır;

O   Kişisel verilerin şeffaf, hukuka uygun ve adil olarak işlenmesi, Kişisel verilerin belirli, açık ve meşru amaçlar için işlenmesi,

O   Kişisel verilerin yalnızca belirtilen amaçlarla sınırlı olarak işlenmesi, O      Doğru ve güncel tutulması,

O   Veri işleme amacıyla bağlantılı süre kadar muhafaza edilmesi, O      Güvenli bir şekilde saklanması.

Ne Tür Veriler Topluyoruz?

 

Delta Star Enerji ve Madencilik Sanayi ve Ticaret AŞ (“Delta Star”) olarak yürüttüğümüz faaliyetlerimiz kapsamında kişisel verilerinizi Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“KVKK”) 4. maddesinde ve Genel Veri Koruma Tüzüğü’nün (General Data Protection Regulation) 5. maddesinde öngörülen genel ilkeler ile uyumlu olarak işlemekteyiz. İşlediğimiz kişisel veriler şunlardır;

 • Kimlik bilgileriniz (Ad, soyad, şahıs şirketleri için ticaret unvanı, imza/imza sirküleri, Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası, pasaport bilgileri, cinsiyet, doğum tarihi),
 • İletişim bilgileriniz (Telefon numarası, elektronik posta adresi, iş adresi ve ikametgâh adresi bilgileri),
 • Mesleki deneyim bilgileriniz (görev/unvan, makam, çalı.yılan birim, çalışılan kurum, özgeçmiş, eğitim bilgileri),
 • Görsel ve işitsel kayıtlarınız (Fotoğraf, video ve ses kayıtlarındaki görsel ve işitsel kayıtlar),
 • Finansal bilgileriniz (Banka hesap-IBAN bilgileri, tutar bilgisi, fatura bilgisi, icra-borç bilgileri),
 • Hukuki işlem bilgileriniz (Adli makamlarla yapılan yazışmalarda yer alan bilgiler, dava-icra dosyaları içerisindeki kişisel veriler),
 • Talep ve şikayet bilgileriniz, Bu Verileri Nereden Alıyoruz? İşlemiş olduğumuz verileri;
 • https://www.de1tastar.com.tr internet adresi ve bu adreste yer alan formlar aracılığıyla otomatik yollarla,
 • Dava/icra dosyaları ve tebligatlar aracılığıyla otomatik olmayan ve kısmen otomatik yollarla,
 • Sizlerin bize iletmiş olduğu dokümanlarla otomatik olmayan yollarla,
 • İlgili kamu kurum ve kuruluşlarından otomatik olmayan ve kısmen otomatik yollarla,
 • Elektronik posta ile kısmen otomatik yollarla,
 • Sözlü olarak otomatik olmayan yollarla,
 • Fiziki olarak tarafımıza iletilen belgeler aracılığıyla otomatik olmayan yollarla,
 • Yapılan başvurular ile kısmen otomatik ve otomatik olmayan yollarla,
 • Sözleşmeler aracılığıyla otomatik olmayan yollarla,
 • Sosyal medya üzerinden kısmen otomatik yollarla, elde

Bu Verileri İşlemekteki Arııaçlarımız Neler ve Hangi Hukuki Şarta Dayanıyoruz?

 

KVKK kapsamında öngörülen veri işleme şartları şunlardır;

 • Açık rızanın varlığı (“m.5/1, m.6”).
 • Kanunlarda açıkça öngörülmesi (“m.5/2-a, 6/3”).
 • Fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olması (“m.5/2-b”).
 • Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması (“m.5/2-c”).
 • Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması (“m.5/2-
 • İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması (“m.5/2-d”).
 • Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması (“m.5/2-e”).
 • İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri işçin veri işlenmesinin zorunlu olması (“m.5/2-fi’).

Genel Veri Koruma Tüzüğü (“GVKT”) kapsamında öngörülen veri işleme şartları şunlardır;

 • Veri sahibinin bir ya da daha fazla sayıda spesifik amaca yönelik olarak kişisel verilerinin işlenmesine onay vermesi (“m.6/1-a”),
 • Veri sahibinin taraf olduğu bir sözleşmenin uygulanması veya bir sözleşme yapılmadan önce veri sahibinin talebiyle adımlar atılması için, işleme faaliyetinin gerekli olması (“m.6/1-b”),
 • Kontrolörün tabi olduğu bir yasal yükümlülüğe uygunluk sağlanması amacı ile işleme faaliyetinin gerekli olması (“m.6/1-c”),
 • Veri sahibinin veya başka bir gerçek kişinin hayati menfaatlerinin korunması amacı ile işleme faaliyetinin gerekli olması (“m.6/1-d”),
 • Kamu yararına gerçekleştirilen bir görevin yerine getirilmesi veya kontrolöre verilen resmi bir yetkinin uygulanması hususunda işleme faaliyetinin gerekli olması (“m.6/1-e”),
 • Özellikle veri sahibinin çocuk olması halinde veri sahibinin kişisel verilerin korunmasını gerektiren menfaatleri veya temel hakları ve özgürlüklerinin bir kontrolör veya üçüncü bir kişi tarafından gözetilen meşru menfaatlere ağır basması haricinde, söz konusu menfaatler doğrultusunda işleme faaliyetinin gerekli olması. (“m.6/1-fi’),

Elde ettiğimiz bu verileri şu amaçlarımızı gerçekleştirmek için sizlerden talep etmekteyiz:

 • Kimlik bilgilerinizi,
  • Kimliğinizi doğrulayabilmek amacıyla,
   • (KVKK, 572-ç, m.5/2-f) — (GVKT, m.6/1-c, m.6/1-f),
  • İş faaliyetlerini yürütmek ve denetleyebilmek amacıyla,
   • (KVKK, 572-c, m.5/2-f) — (GVKT, m.6/1-b, m.6/1-f),
  • İletişim faaliyetlerini yürütebilmek amacıyla,
   • (KVKK, 5/2-c, m.5/2-ç, m.5/2-f) — (GVKT, m.6/1-b, m.6/'1-c, m.671-f),
  • Ödemeleri gerçekleştirebilmek amacıyla,
   • (KVKK, 5/2-c, m.572-f) — (GVKT, m.6/1-b, m.6/1-f)
  • Kanuni yükümlülüklerimizi yerine getirebilmek amacıyla,
   • (KVKK, 5 2-a, m.5/2-ç, m.5/2-e) — (GVKT, m.6/1-c),
  • Kanuni ve yargısal süreçleri takip etmek amacıyla,
   • (KVKK, 5 2-a, m.5/2-ç, m.5/2-e) — (GVKT, m.6/1-c),
  • Sözleşme süreçlerinin yürütülmesi amacıyla,
   • (KVKK, 572-c, m.5/2-f) — (GVKT, m.6/1-b, m.671-f)
  • Fatura süreçlerinin yürütülmesi amacıyla,
   • (KVKK, 5/2-ç) — (GVKT, m.671-c),
  • Cari kartların oluşturulması ve cari mutabakatların yapılması amacıyla,
   • (KVKK, 5/2-c, m.5/2-f) — (GVKT, m.6/1-b, m.6/1-f)
  • Talep ve şikayet süreçlerini yürütebilmek amacıyla,
   • (KVKK, 5/2-f) — (GVKT, m.6/1-f),
  • İletişim bilgilerinizi,
   • İş faaliyetlerini yürütmek ve denetleyebilmek amacıyla
    • (KVKK, 572-c, m.5/2-f) — (GVKT, m.6/1-b, m.6/1-f),
   • İletişim faaliyetlerini yürütebilmek amacıyla
    • (KVKK, 5/2-c, m.5/2-ç, m.5/2-f) — (GVKT, m.6/1-b, m.6/1-c, m.6/1-f),
   • Kanuni yükümlülüklerimizi yerine getirebilmek amacıyla,
    • (KVKK,5/2-a, m.5/2-ç, m.5/2-e) — (GVKT, m.6/1-c),
   • Kanuni ve yargısal süreçleri takip etmek amacıyla,
    • (KVKK, 5/'2-a, m.5/2-ç, m.5/'2-e) — (GVKT, m.6/1-c),
   • Sözleşme süreçlerinin yürütülmesi amacıyla,
    • (KVKK, 5/'2-c, m.5/2-f) — (GVKT, m.6/1-b, m.6/1-f),
   • Fatura süreçlerinin yürütülmesi amacıyla,
    • (KVKK, 572-ç) — (GVKT, m.6/1-c),
   • Cari kartların oluşturulması ve cari mutabakatların yapılması amacıyla,
    • (KVKK, 5/'2-c, m.5/2-f) — (GVKT, m.6/1-b, m.6/1-f),
   • Talep ve şikayet süreçlerini yürütebilmek amacıyla,
    • (KVKK, 572-f) — (GVKT, m.6/1-f),

 

 • Mesleki deneyim bilgilerinizi,
  • İş faaliyetlerini yürütmek ve denetleyebilmek amacıyla,
   • (KVKK, 572-c, m.5/2-f) — (GVKT, m.6/1-b, m.6/1-f),
  • İletişim faaliyetlerini yürütebilmek amacıyla,
   • (KVKK, 572-c, m.5/2-ç, m.5/2-f) (GVKT, m.6/1-b, m.6/1-c, m.6/1-f),
  • Sözleşme süreçlerinin yürütülmesi amacıyla,
   • (KVKK, 5/2-c, m.5/2-f) (GVKT, m.6/1-b, m.6/1-f),
  • Kanuni ve yargısal süreçleri takip etmek amacıyla,
   • (KVKK, 572-a, m.572-ç, m.5/2-e) — (GVKT, m.6/1-c),
  • Finansal bilgilerinizi,
   • İş faaliyetlerini yürütmek ve denetleyebilmek amacıyla
    • (KVKK, 572-c, m.5/2-f) — (GVKT, m.6/1-b, m.6/1-f),
   • Ödemeleri gerçekleştirebilmek amacıyla,
    • (KVKK, 572-c, m.5/2-f) — (GVKT, m.6/1-b, m.6/1-f),
   • Kanuni ve yargısal süreçleri takip etmek amacıyla,
    • (KVKK, 572-a, m.5/2-ç, m.5/2-e) — (GVKT, m.6/'1-c),
   • Sözleşme süreçlerinin yürütülmesi amacıyla,
    • (KVKK, 572-c, m.572-f) — (GVKT, m.6/1-b, m.6/1-f),
   • Fatura süreçlerinin yürütülmesi amacıyla,
    • (KVKK, 5/2-ç) — (GVKT, m.6/1-c),
   • Cari kartların oluşturulması ve cari mutabakatların yapılması amacıyla,
    • (KVKK, 5 2-c, m.5/2-f) — (GVKT, m.6/1-b, m.6/1-f),
   • Hukuki işlem bilgilerinizi,
    • İş faaliyetlerini yürütmek ve denetleyebilmek amacıyla
     • (KVKK, 572-c, m.572-f) — (GVKT, m.6/1-b, m.6/1-f),
    • Kanuni yükümlülüklerimizi yerine getirebilmek amacıyla,
     • (KVKK, 5/2-a, m.5/2-ç, m.5/2-e) — (GVKT, m.6/1-c),
    • Kanuni ve yargısal süreçleri takip etmek amacıyla,
     • (KVKK, 5/2-a, m.5/2-ç, m.5/2-e) — (GVKT, m.6/1-c),
    • Sözleşme süreçlerinin yürütülmesi amacıyla,
     • (KVKK, 572-c, m.5/2-f) — (GVKT, m.6/1-b, m.dul-f),
    • Fatura süreçlerinin yürütülmesi amacıyla,
     • (KVKK, 572-ç) — (GVKT, m.6/1-c),
    • Talep/şikayet bilgilerinizi,
     • Talep ve şikayet süreçlerini yürütebilmek amacıyla,
      • (KVKK, 572-f) — (GVKT, m.6/1-f),

 

işlemekteyiz. Bu verileri işlerken dayandığımız veri işleme şartları parantez içerisinde belirtilmiştir.

Verileri Kimlerle Paylaşıyoruz?

 

İşlemiş olduğumuz kişisel verileri;

 • Kanuni ve yargısal süreçleri takip edebilmek amacıyla mahkemeler ve yetkili kamu kurum ve kuruluşları,
 • Kanuni yükümlülüklerimizi yerine getirebilmek amacıyla yetkili kamu kurum ve kuruluşları,
 • Ödeme süreçlerinin yürütülmesi amacıyla yurtiçindeki veya gerekli ise yurtdışındaki bankalar,
 • Talep ve şikayet süreçlerinin yürütülmesi amacıyla ilgili iştirak şirketi,
 • Denetim süreçlerinin yürütülmesi amacıyla bağımsız denetçiler,
 • İş faaliyetlerinin yürütülmesi ve denetimi amacıyla ilgili tedarikçiler,
 • Gerekli yazışma ve iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi amacıyla muhatap özel ve tüzel kişiler,
 • E-posta süreçlerinin yürütülmesi amacıyla Office 365 sunucuları,

İle paylaşabilmekteyiz. Belirtilen üçüncü kişiler dışında kişisel verilerini ilgisiz ve yetkisiz üçüncü kişilerle paylaşmamaktayız.

Kişisel Verilerin Saklanması ve İmha Edilmesi

 

Delta Star olarak kişisel verilerinizi, kişisel verilerinizin işlenmesi amacı doğrultusunda, işleme amacıyla bağlantılı ve ölçülü bir şekilde genel ilkelere uygun olarak işlemekte ve saklamaktayız. Saklanan kişisel verilerin güvenliği için her türlü teknik ve idari tedbir almakta ve verilerinizi aktardığımız üçüncü kişilerin de bu tedbirlere uygunluğu denetlemekteyiz.

Kişisel verilerinizi işleme amacı ve sebebi, ilgili mevzuatın gerektirdiği süre ve hukuki yükümlülüklerimiz gibi unsurları gözeterek saklamaktayız. Belirtilen kriterlere göre eğer bir kişisel verinize ihtiyacımız kalmamışsa ve kanunen saklama yükümlülüğümüz de bulunmuyorsa söz konusu kişisel verilerinizi imha etmekteyiz.

KVKK Kapsamındaki Haklarınız Nelerdir

 

İlgili kişiler bize başvuruda bulunarak;

 • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel veri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını

öğrenme,

 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonunun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme

haklarına sahiptir.

Haklarınıza ilişkin taleplerinizi Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’e uygun bir şekilde iletebilirsiniz. Talepleriz en kısa sürede ve nihayetinde en geç otuz (30) gün içerisinde ücretsiz olarak değerlendirilip karara bağlanacaktır. Değerlendirme ve karar verme işleminin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi durumunda Kişisel Verileri Koruma Kurulu Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen tarifedeki ücret esas alınacaktır. Ayrıca veri işlem süreçlerinize ilişkin olarak detaylı bilgi almak isterseniz yine bize başvurabilirsiniz.