Yatırım Yaklaşımımız

Yatırım Yaklaşımımız

Delta Group’un amacı, hissedarlar, çalışanlar ve iş ortakları nezdinde, mevcut bilgi birikimi, tecrübesi ve değerleriyle, sürdürülebilir ve katma değeri yüksek faaliyet alanlarında var olmak ve liderlik etmek ve sürekli büyüme sağlamaktır.